Lyžařské desatero

Deset pravidel pro lyžaře a snowboardisty

1. Ohled na ostatní lyžaře:

Musí se neustále chovat tak, aby neohrožoval nebo nepoškozoval někoho jiného.

2. Zvládnutí rychlosti a způsobu jízdy:

Musí jezdit s přiměřeným odstupem a s ohledem na vzdálenost, na kterou vidí. Svou rychlost a svůj způsob jízdy musí přizpůsobit svému umění, terénním, sněhovým a povětrnostním poměrům, jakož i hustotě provozu.

3. Volba jízdní stopy:

Každý přijíždějící zezadu musí svou jízdní stopu zvolit tak, aby neohrožoval lyžaře jedoucího před ním.

4. Předjíždění:

Předjíždět se může ze shora nebo zespoda, zprava nebo zleva, ale vždy jen s odstupem, který poskytne předjížděnému lyžaři či snowboardistovi pro všechny jeho pohyby dostatek prostoru.

5. Vjíždění a rozjíždění:

Každý, kdo chce vjet do sjezdové tratě nebo se chce po zastavení opět rozjet, se musí rozhlédnout nahoru a dolů  a přesvědčit se, že to může učinit bez nebezpečí pro sebe a pro ostatní.

6. Zastavení:

Musí se vyhýbat tomu, aby se zbytečně zdržoval na úzkých nebo nepřehledných místech sjezdové tratě. Ten, který upadl, musí takové místo uvolnit co nejrychleji.

7. Stoupání a sestup:

Ten, který stoupá nebo sestupuje pěšky, musí používat okraj sjezdové tratě.

8. Respektování značek:

Musí respektovat značení a signalizaci.

9. Chování při úrazech:

Při úrazech je každý povinen poskytnout první pomoc.

10. Povinnost prokázání se:

Každý, ať svědek, nebo účastník, ať odpovědný, nebo ne, je povinen v případě úrazu prokázat své osobní údaje.